Wedberg, Emelie

Emelie Maria Amelia Arfvidsson föddes 1826 i Göteborg.
Hon var gift med Carl Wedberg och efter dennes död drev hon tobaksfirman vidare till 1870 då hon sålde den till Eric Mellgren. (kv. Herrnhutaren 18)
Företaget synes ha legat på en granntomt till Eric Mellgrens redan befintliga tobaks- och snusfabrik.

Emelie och Carl hade barnen:

Hulda Maria Constantia född 1850
Anna Hedvig Emilia född 1851
Berta Carolina Arvida född 1852

1890 bodde änkan och döttrarna i Göteborgs domkyrkoförsamling 2 Roten 1/2 11, tillsammans med pigorna
Lisa Maja Paulusdotter, född 1871 i Kareby, Göteborgs och Bohus län.
Selma Natalia Dreifalt, född 1874 i Nättraby i Blekinge.

Fabrikskopplingar
Wedberg, C.B.
Mellgren, Eric