Wedberg, Carl

Carl Bernhard Wedberg startade tobakstillverkning i Göteborg 1840. Företaget övertogs av hans nyblivna änka Emelie Arfvidsson 1857.
I Göteborgs Kalender från 1857 uppges adressen vara Kungsgatan 55 och titeln var handlanden.

Fabrikskopplingar
Wedberg, C.B