Weber, Carl Fredrik

 

 

Carl Fredrik Weber (f. 31/ 5 1833, d. 30/10 1877) var son till kryddkramhandlaren Eric Adolf Weber (1797 – 1861)  och Sofia M Ekengren (1802 – 1833) och uppvuxen vid Kornhamnstorg i Gamla Stan. (Kv. Deucalion 9). Modern avled av förkylning en månad efter Carl Fredriks födelse.

De hade barnen:

Sofia Amalia, f. 1828-08-27, d. 1891 i Arboga, gift Stenberg
Elise Albertina, f. 1830-08-31, d. 1898 i Stockholm, ogift
Carl Fredrik, f. 1833-05-31, d. 1877

Eric Adolf gifte om sig med Carin Henrika Tholander, f. 1803-11-07, d. 1868-01-23 och de flyttade till kvarteret Ormen vid Peder Myndes backe.

 

 

 

 

 

Fastigheten vid Kornhamns torg

 

Carl Fredrik erhöll burskap som bryggare den 8 december 1855. 1859 uppsade han sitt burskap som bryggare och fick istället burskap som grosshandlare. Under en kort period var han ensamägare till Münchenbryggeriet.

Carl Fredrik flyttade till den Hellgrenska fastigheten på Götgatan 48 men efter giftermålet med Johanna Matilda  Weber f. Weylandt (f. 19/5 1834 i Finska församlingen, d. 24/1 1908) bosatte de sig på Götgatan 49 (kv. Wägaren 2,3).

De hade barnen:

Carl Adolf Weber,
f.10/11 1861,d.19/7 1911 (boende på Hamngatan 16)
Sofia Mathilda (Milda) Carolina Weber, f. 5/11 1864
Gift 5/11 1886 med Klingspor, d. 21/11 1926 i Sicreno, Danderyd. Begravd på Solna kyrkogård, kv 2,n:r 115 B.
Maria Helena (Lena) Weber, f. 3/10 1867, d. 10/8 1933 som änka till Axel Rundqvist, Blasieholms torg 11

 

Familjen Weber bodde i den högre fastigheten längst                                      Götgatan 49
bort på vänster sida. Götgatan 49.

 

 

1857-1877 var han medlem av styrelsen i Münchenbryggeriet. Johan Bäckström var medlem av styrelsen 1861-1902.

Carl Fredrik ingick den 14 april 1859 som bolagsman i företaget tobaksfirman W:m Hellgren & Co.

Den 7 november 1855 övertog W:m Hellgren & Co och grosshandelsbolaget C.C. Brusell & Co för ett pris av 50 000 rdr bko fastigheten Skinnarviken yttersta nr. 1. För att starta bryggeriverksamhet måste någon av ägarna förvärva burskap som bryggare. Det blev Johan Gottlob Brusell som 1857 fick den rätten. Dokumenten från den tiden och fram till 1874 förstördes i bryggeribranden 1893. För att bygga ut verksamheten upptogs av bröderna Brusell, Johan Bäckström och hans hustru C.F.M. Westerling i februari 1857 ett lån i februari 1857 från Vadstena krigsmanskassa på 30 000 rdr bko mot 5 % ränta och med inteckningar i egendomen som säkerhet.

Bröderna Brusell sålde sin halva andel i företaget den 3 december 1857 till W:m Hellgren & Co som ägde den andra halvan. Priset var 55 000 rdr bko. Redan tre dagar senare överlät W:m Hellgren & Co hela den fasta egendomen Skinnarviken yttersta nr 1 till Carl Fredrik Weber. Köpeskillingen var 180 000 rdr bko. Carl Fredrik Weber gick in som delägare i W:m Hellgren & Co som den 15 november 1858 sålde hälften av egendomen för 100 000 rdr rmt till firman J. Cederlunds söner och en åttondel till Carl Fredriks kusin handelsbokhållaren Carl Hellfrid Weber för 25 000 rdr rmt. Kvarvarande tre åttondelar behöll W:m Hellgren & Co. Den 1 november 1859 förvärvade Carl Hellfrid burskap som bryggare.

Den 31 maj 1861 bildas Münchens Bryggeriaktiebolag med ett aktiekapital om 300 000 rdr rmt fördelade på 300 aktier á 1 000 rdr rmt.

1871 valdes han i interimsstyrelsen den nybildade Stockholms Aktie-bank. Kungl. Maj:t hade betänksamhet mot namnet varför det ändrades till Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. (senare Svenska Handelsbanken).
Interimsstyrelsen bestod av:
justitierådet W. Cramér
grosshandlaren A.W. Frestadius
generaltulldirektören A. G:son Bennich
professor Hj. A. Abelin
grosshandlare E. Cederlund
grosshandlare J. Michaëli
grosshandlare P. Wikström
banko-ombudet Th. Lundqvist
grosshandlare C.F. Weber

1875 invaldes han som styrelsemedlem i Rederi Svea (Sveabolaget) men lämnade posten redan 1876 på grund av vacklande hälsa.

Carl Fredrik Weber avled den 30/10 1877 i uremi orsakad av kronisk njurinflammation. Han blev endast 44 år och 5 månader gammal.

 

Dödannons i Dagens Nyheter den 31 oktober 1877.

 

Änkan avflyttar den 10/11 1881 till Jakobs rote n:r 7, Östra Kungsträdgårdsgatan 12 och senare till Hamngatan 16.
Av Lilly Bäckströms dagböcker framgår att familjerna Bäckström och Weber umgicks en hel del utanför affärskontakten.
Carl Fredrik Weber ägde även sedan 1863 Villa Stocksberg i Sikrenoområdet i Danderyd där han och familjen ofta tillbringade somrarna.
Där fick de ofta besök av någon från familjen Bäckström som hade sommarresidenset Ekhagen tvärs över vattnet. Namnet Sikreno har ett oklart ursprung. I närheten fanns några fastigheter med italienska namn, Albano, Tivoli, Motebello och Frescati, så kanske gjorde ägaren av området, Eriksson, ett anagram som då blev Sicreno.

Villa Stocksberg

 

 

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & Co

 

 

                                 

Sonen, Carl Adolf Weber, blev bankman och medlem av bankfullmäktige. Han var revisor i Münchenbryggeriet och sedermera styrelseledamot 1903-1910. Han satt även i flera bolagsstyrelser tillsammans med Walter Bäckström.
Carl Adolf invaldes 1911 i Svenska Handelsbankens styrelse men avled ogift bara några månader senare i Frankrike. Carl Adolf Weber var Arthur Bäckströms närmaste ungdomsvän och Arthur beskriver i sina dagböcker hur han och Carl Adolf ofta promenarade långa sträckor genom Stockholm.

 

 

                             Arthur Bäckströms ungdomsvän

 

Hamngatan 16

 

 

Dottern Matilda, kallad Milda, var också när vän till Arthur och de behöll kontakten hela livet. Hon var även gäst på Julita på Arthurs
50 – års kalas.
Hon gifte sig 1886 med militären John Mauritz Klingspor (1858 – 1929) och övertog efter moderns död fastigheten Villa Stocksberg. År 1915 lät de riva huset och uppförde en ny ståndsmässig fastighet där de var bofasta. Efter deras död såldes fastigheten 1940 till Carl Munter och kom att kallas Munterska huset.

Milda och John fick två söner och två döttrar.

 

 

 

 

John Mauritz Klingspor

 

Dottern Helena, kallad Lena, gifte sig 1893 med ungdomsvännen, sedermera vice häradshövdingen, rådmannen och stadsnotarien vid Stockholms Rådhusrätt Axel Rundqvist ( 23/10  1861, 28/2 1933). Både Lena och Axel var ungdomsvänner med Arthur Bäckström. Axel blev student i Uppsala 1880 och avlade där juristexamen 1889.

De fick två söner och en dotter.

 

Källor:

Församlingsböcker i Katarina, Jakob, Nikolai och Danderyds församling

Boken om Stocksund              Utgiven 1963

Münchens Bryggeriaktiebolag   1855 – 1905      Stockholm 1906