Wennerberg, Johan Philip L.

Vice häradshövdingen Johan Filip Leonard Wennerberg var född 1841 i Hälsingborgs stadsförsamling.
Han var gift med Ida Helena Elisabeth Hofström, f. 1847 i Hälsingborg.
De hade barnen:
Gertud, f. 1878
Johan Henrik, f. 1880

1890 bodde familjen i Kullen 38 inom Hälsingborgs stadsförsamling.
I hushållet ingick då:

pigan Johanna Sofia Åkerman, f. 1861 i Lund
pigan Sofia Persdotter, f. 1863 i Osby
fröken Sofia Albertina Lundblad, f. 1868 i Sireköpinge, Malmöhus län

1890 bodde änkan och pensionstagaren Ida Hofström i Drottens rote i Lund.
I hushållet bodde även sonen Johan Henrik, medicine studerande, amanuens e.o. samt flickan Lovisa Jönsdotter, f. 1881 i Östra Broby, Kristianstads län.

Fabrikskopplingar
Cigarr- och Tobaksfabriken Activ