Wase, E., och Brandius, S

Ort: Norrköping

Glasmästaren Eric Wase och Samuel Brandius fick 1773 hallrättens tillstånd att driva snusmaleri i Norrköping.
Omkring 1780 övertog Wase ensam rörelsen som var av ringa omfattning. Den upphörde 1787.