Vits, August. (Norrköping)

Ort: Norrköping

August Vits, till börden tysk var tidigare verkmästare vid Hallins tobaksfabrik i Malmö.
Han var född 1850 i Rheydt, Tyskland och gift sedan den 30/12 1876 med Karolina Augusta Åberg, f. 1856 i Malmö Sankt Petri församling.

De hade barnen:
Karl August Edvard, f. 1877 i Malmö
Berta Maria, f. 1878 i Malmö

1880 bodde de i Malmö S:t Petri/Caroli församling, Qvarteret Brita 2.

1890 bodde de i Tranan, Malmö Sankt Petri församling.

1900 bodde familjen i kvarteret Josefina i Malmö

Barnen kallas omväxlande Edvard/Evald och Berta/Beata i folkbokföringen (läsfel vid digitaliseringen ?)

Den 7 maj 1889 grundade August Vits en egen cigarrfabrik vid Engelbrektsgatan i Malmö och övertog då en del av arbetsstammen och en del redskap samt varumärken från den nedlagda Hallinska fabriken. Vid sekelskiftet var produktionen cirka 2,3 miljoner cigarrer per år.

I början av 1900-talet överflyttades fabriken till Norrköping och den 29 mars 1902 övertogs rörelsen av hustrun, Karolina Vits.
1908 låg rörelsen vid Garfvargatan 36.
August Vits blev prokurist med ensamrätt att teckna firma.
Rörelsen drevs i liten skala tills den upphörde 1912.

August avled den 11/1 1912 i Norrköping.
Karolina avled den 17/ 9 1924 i Norrköping.