Törnquist, Sven

Ort: Norrköping

Brukspatron Sven Törnquist (1702-1766)vid ett av mässingsbruken i Norrköping erhöll tillsammans med vinskänken Carl Pfeiffer och bryggaren Olof Winter år 1760 tillstånd att tillverka spanskt snus.
Med stöd av resolution från den 30 januari 1761 övertog Sven Törnquist ensam rörelsen. Då han skulle starta tillverkningen fick han besked om att det fartyg som medförde den tobak han skulle använda hade lidit skeppsbrott.
Törnquist kom aldrig igång med någon tillverkning utan överlät privilegiet den 23 mars 1762 på handlanden Olof Swartz (1728-1768).
Olof Swartz var bror till Petter Swartz som på 1750-talet startat tobakstillverkning i Norrköping. Även Olof var född i Svartsången, Nykroppa i Värmland och flyttade 1746 till Stockholm.
Den 11 mars 1763 erhöll Olof Swartz tillstånd att överflytta Gerhard Silentz privilegier i Stockholm till Norrköping. Deras kompanjonskap upphörde redan 1765.
Efter Olof Swartz död, 1768, erhöll hans änka, Elisabeth von Broberger (1733-1817) samma år tillstånd att fortsätta driva rörelsen vilket hon gjorde till 1792.

Den 1 januari 1769 startade företaget egen försäljningsbod i Stockholm.

Olof Swartz hade en son som hette Olof Peter f.21 september 1760 i Norrköping, död 19 september 1818 (begravd på Solna kyrkogård). Denne Olof blev botanist, medicine doktor och professor och chef för Bergianska Trädgården.

Professor Olof Swartz´sonson Edvard Maurits, f. 15 februari 1826 i Stockholm blev skådespelare vid Mindre Teatern i Stockholm och därefter Dramaten. Han var gift med skådespelerskan Clementine Fehrnström. Hans stora roll var Hamlet. Han avled 14 december 1897 och begravdes på Solna kyrkogård.