Törner, Daniel

Ort: Norrköping

Inspektorn vid kopparhammaren Daniel Törner, f. 1725, erhöll resolution av hallrätten att tillverka snus. Rörelsen nedlades 1784 och fick aldrig någon betydande omfattning.