Weijerin, Daniel & C:o

Ort: Norrköping

Daniel Weijerin, 1754-1828, var handelsman och sedermera handelsborgmästare.
Han erhöll 1789 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser.
Företaget hette Da. Weijerin och Co. och upphörde 1808.
I mitten av 1790-talet odlade Weijerin tobak på 25 tunnland jord och sysselsatte 50 personer.