Warenberg, Olof

Ort: Falköping

Rådmannen och handelsmannen Olof Warenberg, 1737-1789, begärde tillstånd att få driva tobaksspinneri i Falköping.
Kommerskollegium gav den 1 mars 1770 sitt tillstånd enligt 1762 års förordning som tillstadde ”att, där inga tobaksspinnerier finnas i städerna, skulle bifall givas”.

Smugglingen av rulltobak från Norge florerade ohejdat i Falköpingsorten, och kommerskollegium hoppades, att, när inrättningen kom till stånd, Warenberg skulle lyckas, ”att till samma pris leverera lika god tobak, som den insmugglade”.
Någon tillverkning synes ej kommit igång.