Åhl, Nils M.

Ort: Falköping

Garvaren Nils Magnus Åhl, f. 1815, erhöll den 11 juli 1838 privilegium att driva tobaksfabrik.
Den obetydliga rörelsen nedlades inom kort tid.