Bergman, Johan M.

Ort: Falun

Provinsialläkaren Johan Magnus Bergman, 1792-1867, fick den 4 januari 1841 privilegium att tillverka snus och karduser i Falun.
Tillverkningsuppgifter har inte påträffats.

Bergman beskrevs av sin samtid som en mycket originell människa avled på sin egendom Riset vid Smedjebecken.