Lundberg, C.J.

Ort: Falköping

Glasmästaren C.J. Lundberg, f. 1814, erhöll den 5 oktober 1841 privilegium på att driva tobaksfabrik i Falköping. Enligt fabriksberättelserna nedlades fabriken 1862.