Wahlbom, Nils

Ort: Stockholm

Nils Wahlbom hade ”lärt tobaksspinnarkonsten och infört instrumenter och mer” anhöll om tillstånd att driva tobaksspinneri. Resolution beviljades den 15 december 1691 men några tillverkningsuppgifter har inte påträffats.