Wahren, David H.

Ort: Stockholm

Grosshandlaren ”av judiska nationen” David Hirsch Wahren (f. kring 1740 i Mecklenburg, d. 1817) erhöll den 12 september 1814 privilegium på snus- och kardusfabrik. Samtidigt fick han tillstånd att införa två karvmaskiner och fyra pressar från Lübeck. Den ringa rörelsen nedlades 1816 på grund av konkurs.

Ansökan om konkurs skedde den 27/11 1815, dom 17/5 1817. Orsak till konkursen angavs som boskillnad från hustrun Eleonora Philips.