Guldberg, C.F.

Ort: Göteborg

Carl Fredrik Guldberg (f. 13/12 1796 drev sedan 1829 tillverkning av silkesfelbhattar. Då denna bransch gick dåligt erhöll han den 26 september 1834 privilegium från kommerskollegiet att tillverka snus. Den obetydliga rörelsen nedlades 1837. Han var ledamot av domkyrkoförsamlingen i Göteborg och avflyttade med hustru och barn till Köpenhamn 1842.