Grauers, Johan H.W.

Ort: Göteborg

Korgmakaren Johan Heinrich Wilhelm Grauers föddes den 9/1 1806 i Kirchrode, Hannover, i Tyskland. År 1830 erhöll han tillstånd att vistas i Sverige och fick den 11 maj 1849 rättigheter av magistraten att tillverka tobaksvaror. Den obetydliga rörelsen nedlades 3 augusti 1866.  Han var bosatt på Kungsgatan 57 och avled i sitt hem den 17/12 1874 av njurinflammation och organiskt hjärtfel.