Utställningscigarr 1909 (Hellgren)

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

W:m Hellgren & Co deltog i Konstindustriutställningen i Stockholm år 1909. Utställningsområdet var där Källhagens värdshus och Sjöhistoriska museet ligger idag.