Utställningscigarett, W:m Hellgren, 1897

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

Cigarett i plåtask tillverkad av W:m Hellgren & Co vid Stockholmsutställningen 1897 där företaget hade en egen paviljong där man visade tillverkning av tobaksvaror.
Plåtasken tillverkades av Praeger & Lojda i Berlin.