Utskottsvara, Havanna 2

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Utskottsvara var sekunda varor som såldes billigare till personal