Utskottsvara, Puck

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Sekunda Puck endast för försäljning inom fabriken.