Utskottsvara Santiago

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Utskottsvara av cigarillen Santiago. Tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

 

 

Sekunda kvalitet som såldes inom fabriken.