Uddström, Magnus

Ort: Göteborg

Hökaren Magnus Uddström drev med tillstånd av hallrätten av den 6 mars 1787 en snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1802.