Ullgren, Olof

Ort: Göteborg

Linvävhandlaren Olof Ullgren drev med tillstånd av hallrätten av den 12 oktober 1773 en snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1775.