Essberg, Olof

Ort: Göteborg

Järnhandlaren Olof Essberg drev med tillstånd av magistraten av den 24 juli 1767 en mindre tillverkning av snus och kardustobak.
Den ringa rörelsen upphörde 1775.