Esping, Håkan

Ort: Göteborg

Hökaren Håkan Esping hade i två och ett halvt års tid innehaft den avlidne hökaren Petter Siöströms snusmalarprivilegium på arrende erhöll den 5 augusti 1802 tillstånd av hallrätten att själv tillverka snus.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1804.