Eriksson, A.J. & Co.

Ort: Göteborg

Fabriksidkaren Anders Johan Eriksson, f. 1842, anmälde den 22 juni 1866 att han under firma A.J. Eriksson & Co. ämnade tillverka och försälja cigarrer. Den obetydliga rörelsen nedlades följande år.