Engberg, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Engberg beviljades den 1 februari 1780 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och tobak i Göteborg. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.