Ekroth, Nathanael

Ort: Göteborg

Handelsmannen och före detta bokbindaren Nathanael Ekroth fick den 29 maj 1800 tillstånd av hallrätten att tillverka snus i Göteborg. Den obetydliga rörelsen upphörde samma år.