Ekman-Petersson, Peter

Ort: Göteborg

Handlanden Peter Petersson Ekman (1740-1807) var farfar till den kände konsuln Oscar Ekman i Göteborg.
Peter Petersson Ekman drev 12 sillsalterier och exporthandel i sill och tran samt importhandel av spannmål i Göteborg.

Han erhöll den 30 augusti 1768 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och kardustobak. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.

Han grundade tillsammans med några vänner den Willinska Fattigfriskolan i staden efter ett initiativ från fattighuspredikanten Johan Willin år 1767. Skolhusen fanns vid Stampen och i Haga.