Tresslow, Niclas

Ort: Göteborg

Handlanden Niclas Tresslow drev, med tillstånd av hallrätten från den 14 april 1796, en mindre snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1804.