Trapp, Carl August

Ort: Göteborg

Cigarrfabriksmästaren Carl August Wilhelm Trapp (f. i 1832 i Zellerfeldt, Hannover) erhöll magistratens tillstånd den 28 oktober 1859 att driva tillverkning av tobak. Han hade då blivit svensk medborgare. Fabrikationen bedrevs vid Kungsgatan 19 och butik fanns vid Kungsgatan 2.
Den ringa rörelsen nedlades 1865.

1890 var han registrerad som värdshusföreståndare, änkling och boende inom Göteborgs Kristine församling 6:te Qvarteret n:o 27 tillsammans med pigorna Johanna Brita Gill Johansdotter (f. 1866 i Länghem, Älvsborgs län) och Charlotta Eugenia Holmberg (f. 1869 i Göteborgs Karl Johans församling).