Topp, Sophus

Ort: Göteborg

Handelsagenten Sophus Topp, f. 1841 i Danmark, anmälde den 29 september 1865 att han ämnade öppna cigarrfabriksrörelse.

Eftersom han var dansk undersåte avslogs ansökan.
Han tycks dock fått det begärda tillståndet då han från den 1 januari 1866 drev en mindre cigarrtillverkning som upphörde kring 1870.