Tobaksfabriksaktiebolaget ”Göta”

Ort: Göteborg

Bolagsordningen för företaget antogs redan den 23 mars 1909 men fabrikationen påbörjades ej förrän juli 1913. Aktiekapitalet uppgick till 5 500 kronor och styrelsen bestod av direktören Nils Aron Sjögren och disponenten Hjalmar Oskar Eliason (1875-1948).

Eliason hade tidigare varit disponent vid Ystads Nya Tobaksfabrik och Aktiebolaget C.G. Kockum och Co. båda i Ystad.
Senare var han platsförsäljare i Göteborg för de stockholmsbaserade företaget Fick & Co Tobaksfabriksaktiebolag.

Tillverkningen för Göta låg enligt Erik Angelin i Lerum men befintliga brev anger Göteborg.
Enligt priskurant låg företaget på Norra Hamngatan 30, rikstelefon 3757, telegramadress LIE. Företaget Hammargren & Co hade en identisk priskurant med samma telefonnummer och telegramadress. Oklart med sambandet mellan firmorna (se vidare Hammargren 6 Co).
År 1913 avgick Nils Aron Sjögren ur styrelsen och ersattes av lantbrukaren Newton Alger Eliason.
Teknisk ledare var Sigfrid Fitger (f. 1885).
Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Eliason flyttade då till Hamburg och drev rörelse där. När han senare återvände till Sverige grundade han 1931 Svenska Rökpipfabriken i Lerum och tillverkade bland annat pipmärket ”Redapipan”.

På brev poststämplat år 1925 benämns företaget fortfarande Tobaksfabriksaktiebolaget Göta, tio år efter tobaksmonopolets införande.

Personkoppling
Newton Alger Eliason
Hjalmar Oskar Ivar (Ivan) Eliason
Carl Th. Bergström