Tingbergs, Axel tobakshandel

Ort: Göteborg

Axel Tingberg (1841 – 1922) kom som bodbetjent från Stockholm 1870 till Göteborg och startade samma år Axel Tingbergs Tobakshandel med egen import vid Östra Hamngatan 33 (kv. Bokhållaren).

 

Göteborgs adresskalender 1877

 

 

 

 

Personkoppling
Axel Leonard Tingberg

 

 

Källor:

Sveriges Firmor och Män inom Handel, Industri och Konst        red. Arvid Ahnfeldt   1886

Göteborgs Stads Adresskalender 1888