Thorsson, Anders

Ort: Göteborg

Anders Thorsson, tidigare stadsvaktmästare, erhöll den 6 mars 1817 hallrättens tillstånd att tillverka snus och kardustobak.
Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.