Thorin, Peter

Ort: Göteborg

Hökaren Peter Thorin drev med hallrättens tillstånd av den 26 januari 1790 en mindre snustillverkning i Göteborg.