Thoressen, Anders

Ort: Göteborg

Krögaren Anders Thoressen fick den 10 december 1799 hallrättens tillstånd att tillverka snus i Göteborg.
Rättigheterna utökades den 29 maj 1800 till att även omfatta kardustillverkning.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1802.