Tengberg, Nils

Ort: Göteborg

Brandhusdrängen Nils Svensson Tengberg erhöll den 10 januari 1818 hallrättens tillstånd att tillverka snus i Göteborg. Den obetydliga rörelsen nedlades vid hans död kring 1836.