Tåden, Magnus

Ort: Göteborg

Hökaren Magnus Tådén fick den 5 februari 1793 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser i Göteborg. Någon tillverkningsuppgift har icke påträffats.