Falck, Ernst M.

Ort: Göteborg

Cigarrmästaren Ernst Mauritz Falck, f. 1823 och 1857 boende vid Kyrkogatan 14, anmälde den 2 juli 1875 att han ämnade idka fabriksrörelse för förädling av tobak.
Den ringa tillverkningen finns endast upptagen i 1876 års fabriksberättelse.

År 1866 bodde han som fabriksmästare vid Pusterviksgatan 10, 2:a Qvarteret, Lit. A