Falck, Hans J.

Ort: Göteborg

Hökaren Hans Johan Falck drev med tillstånd av hallrätten en mindre snustillverkning i Göteborg mellan åren 1780-1791.