Tollander & Klärich

Ort: Södertälje

 

Företaget grundades i Finland (se under Tollander & Klärich, Finland)

För att svara mot den efterfrågan som framförallt cigaretten Commerce hade i Sverige beslöts att anlägga en fabrik i Södertälje.
Bolagsordningen antogs den 14 juli 1913. Kapitalet utgjordes av 250.000 kr och styrelsen bestod av firman generalagent i Sverige, grosshandlaren och bokhandlaren Carl Oscar Herman Hofberg (f. 1858 i Knista, Örebro län), advokaten Henrik Robert Leonard Tideström , suppleant(f. 1868 i Stockholm).

År 1915 anmäldes att firman tecknades förutom av styrelsen av arkitekten Hugo Emil Saurén i Helsingfors (verkst. dir) och dennes svärson ingenjören Pehr Olof Holsti (f. 1889 i Finland).
Samma år avgick Henrik Tideström som suppleant och ersattes av godsägaren Per Johan Högfeldt, Nyborg, Håtuna socken i Uppsala län.

I Södertälje inköptes bostadsfastigheten Sandhem på Vegagatan och förstärkningsarbete gjordes på golven så att de skulle klara tyngre cigarrettmaskiner.
Tillverkningen kom igång i mitten av 1914 och under halvåret 1914 tillverkades 55 miljoner cigaretter. Denna produktion var större en hela Förenade Svenska Tobaksfabriker samma år.
I juni 1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet som behöll det som cigarettfabrik i många år innan de flyttade till annan anläggning i Södertälje. Fastigheten på Vegagatan blev senare yrkesskola.

Pehr Olof Holsti blev teknisk ledare inom Svenska Tobaksmonopolet.

1914 var telefonnumret till Tollander & Klärich, Södertälje 398.

Produkter
Commerce (Tollander & Klärich)
Ideal
Petit Canon

Personkoppling
Pehr Olof Holsti
Hugo Emil Saurén
Frans Henrik Andreas Klärich
Johan Magnus Tollander
Dahlberg, Axel

 

Tollander & Klärich fabrik är byggnaden med trappgavel