Petit Canon

Tillverkas av: Tollander & Klärich

Petit Canon var ett mycket tidigt cigarrettmärke i Europa och tillverkades av Tollander & Klärich i Helsingfors.