Torsk, Johan

Ort: Södertälje

Borgmästaren och riksdagsfullmäktigen Johan Torsk (1716-1768) anhöll om nådigt tillstånd ”till ett tobaksspinneriverks inrättande, istället för det som 1747 blivit privilegierat, men förmedelst tobaksspinnare Öhmans iråkade fattigdom och därefter anställd auktion” flyttats till Borås (se Forsman, Södertälje).

Den 23 augusti 1762 erhöll han sitt tillstånd. Privilegiebrevet utställdes på ”rådman Petter Hagberg et Companie”. Spinneriet sköttes av medintressenten Eric Björn.
År 1773 övertogs rörelsen av rådmannen ”välbetrodde” Johan Hedman som drev det till sin död 1785.

Eric Björn flyttade till Stockholm där han 1786 anhöll om att få tillverka snus och kardustobak samt att av andra fabrikanter få handla och i egna bodar försälja spunnen tobak.

Detta avslogs den 29 mars 1787.
Han förekommer dock i 1790 års adresskalender för Stockholm som snusfabrikör med rörelse vid Hötorget 4-6.