Tobaksfabriken Industria

Ort: Norrköping

Oscar Almborg, som tidigare varit anställd vid Forsells Tobaksfabrik i Göteborg och Jon Asklunds tobaksfabrik i Linköping, grundade den 22 juli 1908 Tobaksfabriken Industria i Norrköping.
Almborg övertog tobaksrecepten då hans tidigare arbetsgivare lade ned sina fabriker.

Tobaksfabriken Industria låg vid Vattengatan 35 och kontoret och lager vid Smålandsgatan 2 fram till 1911.
Från 1912 låg kontoret vid Norra Kungsgatan 37 medan lagret fanns vid Norra Promenaden 61-63 (samma hus som Smålandsgatan 2).
Rikstelefon var 1560 med anknytningar till både lager och fabrik.
Telegrafadress: Almborg, Norrköping.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

 

Förenade fortsatte tillverkning av Almborgs röktobaksmärken:

Golden Key
Pion Brand
Moss Rose
Virginia
Freya Tobak
Old Golden Key

Produkter
Almborgs Extra Twist
Golden Key

Personkoppling
Oscar Almborg