Thunström, Carl J.

Ort: Norrköping

Klädesfabrikören Carl Johan Thunström, 1803-1877, drev en tobaksfabrik från den 1 januari 1852.
1854 överläts fabriken på J.A. Bergman som nedlade den ringa rörelsen i slutet av 1850-talet.

År 1851 uppger adresskalendern att handlanden och fabriksidkaren C.J. Thunström bodde på Generalsgatan 13 i östra delen av staden.