Tjäder, Lars Gustaf

Lars Gustaf Tjäder var son till Erik Gustaf Tjäder och dennes hustru:

Lars Gustaf gifte sig med Amalia Carolina Billström.

1857 bodde familjen på Herkules gränd 5

De fick barnen:

Ernst Gustaf, f. 17/6 1857 i Jakobs församling.

Barnmorska var fru Pettersson och dopet förrättades av prästen Löfvenmark.
Dopvittnen var tobakshandlare E G Tjäder, Hyttmästaren E J Billström, Sala, Kungl. sekr.
G V Österdahl, Herr Knut Ljunglöf, studeranden Axel Tjäder, studeranden Axel Billström, fru S G Tjäder, fru H C Billström, fru J G Österdahl, Demoiselle Mathilda Tjäder, Demoiselle Maria Lundqvist, Demoiselle Ida Ingberg.

Fabrikskopplingar
Tjäder, E.G. & Son