Tjäder, Johan Jakob

Johan Jakob Tjäder var tidigare anställd på Goldkuhl & komp:s tobaksfabrik vid Drottninggatan i Stockholm.
Johan Jakob drev sedan slutet av 1700-talet en tobaks bod.
Han erhöll burskap som tobakshandlare 1803 av tobakssocieteten.
Den första boden låg vid Storkyrkobrinken 11 men flyttades snart till Storkyrkobrinken 13.

1810 blev han vittne till hur Axel von Fersen dödas av en uppretad folkhop vid Riddarhustorget. Johan Jakob var en av många som förhördes om händelsen.

1820-1824 var Johan Jakob tobakshandlarsocietens huvudman.
Han avlider 1827.

Fabrikskopplingar
Goldkuhl och C:o
Tjäder, E.G. & Son