Tollander , Johan Magnus

Johan Magnus Tollander föddes 1811 i Norrköping och han avled 1870.
Han titulerades konsul.

Den 5 februari 1851 övertog han och Frans Klärich den Waseniuska tobaksfabriken i Helsingfors och bildade då Tollander och Klärichs Tobaksfabrik
Tollander lämnade företaget i slutet av 1859.
1859 bodde han i egen fastighet i Helsingfors vid Hagasundsgatan, gård 2.

Fabrikskopplingar
Tollander & Klärich